Rehabilitering

I eldre borettslag ser man ett løpende behov for modernisering og vedlikeholdsbehov.

Rehabiliteriing borettslag, sameier og aksjelag

De aller fleste av disse borettslag står foran store investeringer som nye dører og vinduer, nye fasader, modernisering av tak osv. Dette er investeringer som er betydelige og som påvirker alle i borettslaget. For at dette skal være en suksess for alle parter er det en del forutsetninger som må være på plass og disse forutsetningene mener vi i ESG at vi har.

 • Gi ett korrekt tilbud med tydelige kontrakter og klare avtaler forankret i fremdriftsplaner
 • En god dokumentasjon på alle produkter som tilbys og alternative løsninger
 • Brann og lyddokumentasjon presiseres og er ferdig prosjektert i tilbudsfasen
 • Klar og tydelig sikkerhetsinstruks, hva og hvordan
 • Tydelig og nok informasjon før og underveis i byggeprosessen til alle beboere
 • Avholde nødvendige informasjonsmøter i samarbeid med styret/ andre organer med beboere
 • Godt og tett samarbeid med byggherre er en viktig faktor
 • Byggherre må være en del av prosjektet og i våre prosjekter så stiller vi «krav» til byggherre

 

Type oppdrag vi utfører:

 • Utskifting av dører og vinduer.
 • Etterisolering av fasader – ny fasadekledning
 • Nye inngangdører inkludert tekniske installasjoner som kortleser osv
 • Diverse uteomhusarbeider

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356