Bolig - nybygg og rehabilitering

Vi i ESG Prosjekt AS ønsker å være en betydelig aktør innenfor privatmarkedet. 

Privatmarkedet dekker alle som har hus, hytter, leiligheter osv i privateie. Dette er ett marked som er noe annerledes enn proffmarkedet og vi har ett konsept hvor byggherre og entreprenør samarbeider tett.

 For at ett prosjekt skal være vellykket krever det en betydelig innsats av både byggherre ogutførende entreprenør.

Eneboliger/ boliger og hus generelt

Her er det betydelig vedlikehold som må utføres underveis i byggets levetid noe som ofte bety relativt store innvesteringer fra huseier sin side. Når det gjelder for eksempel vinduer/ dører/ tak/ takrenner og beslag/ utvendig kledning så begynner vedlikehold og utskifting å melde seg etter ca 30 år

For at boligen skal holde seg i verdi er dette elementer som er viktig å holde vedlike/ rehabilitere for at verdier skal ivaretas og sikres i fremtiden.

Det er ikke slik at alle kostnader må tas samtidig men det å ha en plan for fremtidige vedlikeholdskostnader er noe alle huseiere bør sette opp slik at man har en oversikt hva som man kan forvente av slike kostnader og størrelsen på disse kostnadene.

Les mer om vedlikeholds skjema her->

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356