Gipsvegger

Vi leverer alle typer gipsvegger plassbygd på byggeplass. Leveres i alle typer brann og lydkrav. Gipsvegger brukes tradisjonelt til oppbygging av fellesarealer som toalettkjerner osv.


Disse veggene bygges basert på for eksempel gyproc sin håndbok og gjeldene krav og utførelse i hht TEK10.

Gipsvegger har en unik egenskap og kan bygges som buede – svingende vegger osv. Gipsvegger bygges tradisjonelt opp med stålstendere-isolasjon-gipsplater

Lyd og branntettinger:

I vegger med større lydkrav og alle brannklassifiserte vegger skal alle overganger og gjennomføringer fuges/ branntettes og merkes (gjelder spesielt branntettinger).

Vi ser utfra de prosjekter vi gjennomfører (rehabiliteringsprosjekter) at under byggets levetid så er dette arbeider som ikke blir prioritert og fulgt opp.

Vi utfører etterkontroll av brannvegger hvor rapport utarbeides og forslag til tiltak utarbeides. Det samme kan sies om lydvegger, vi opplever stadig etterspørsel om lydlekkasjer pga etterinstallasjon fra EL eller Data.

Ta kontakt med oss hvis dere har problemer med lyd, lydtekniske og branntekniske spørsmål

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356