Himlinger

Det er ett utall av type himlinger som kan bygges. Type himling er helt avhengig av hva slags krav det stilles til himling både estetisk utseende, lydkrav og ikke minst brannkrav.

Flankelyd – transmisjon er også krav som stilles som krever spesielle konstruksjoner.