Avfallshåndtering:

Vi har i vår visjon ett stort emne som omhandler miljøarbeid. Avfall er en stor utfordring for ett samfunn i konstant utvikling og vi ser utfra våre prosjekter at avfall er en betydelig utfordring både for byggherre, entreprenører og ikke minst samfunnet.

Avfallshåndtering


Vi har som overordnet mål og ha en sorteringsgrad på 80 % på ALLE våre prosjekter, restavfallet vil utgjøre 20 %.
Målet for alle må være opp mot 100 % sortert avfall men pr i dag med dagens krav for hva som kan sorteres klarer man ikke dette

I Norge utgjør avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av bygninger ca 14 prosent (ca 1,3 mill tonn) av den totale mengden avfall.

Bygg avfall inneholder også en rekke produkter og komponenter som klassifiseres som farlig avfall.

Vi i ESG anser at effektiv avfallshåndtering på byggeplasser er et prioritetsområde og det finns her et stort forbedringspotensial.
Alle prosjekter skal jobbe målrettet for at dette kravet innfris.

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356