Klimavegg - Yttervegg

Yttervegger skal fungere som klimaskjermer mot vær og vind, lyd og brann for å oppnå ønsket innemiljø og sikkerhet. Veggkonstruksjoner utføres oftest som rene bindingsverkvegger eller vegger med murblokker, teglforblendete konstruksjoner eller en kombinasjon av disse.

Prinsipiell oppbygging av yttervegger foruten bærekonstruksjon, består av kledning, luftespalte, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning.

I dag er klima en stor del av det nasjonale fokus og vår bransje er jo en stor aktør som kan klare å få ned utslippene. Klimavegg/ yttervegg er en definisjon på en vegg som har ett krav til klimautslipp

Kravene til yttervegger/ klimavegger er definert i TEK10 – forskriftene – U verdi beregningene.

 

For at disse kravene skal oppnås er det mange faktorer som vil være avgjørende.

  • - Materialvalg, for eksempel vinduer – luftinger – isolasjon osv

  • - Krav til montasje – nøyaktighet – valg av riktige løsninger

  • - Andre entreprenører for eksempel rør – elektro – ventilasjon – mur og betong, dette er aktører som påvirker luft tetthet i for eksempel en yttervegg.
      Disse aktørene må være beviste ved valg av løsning – produkter – egen prosjektering

  • - Arkitekt – forståelse for at løsninger skal bygges – valg av rett løsning på rett prosjekt

  • - Byggherre – forståelse for kostnader – lavere verdier = større kostnader

ESG samarbeider tett med leverandører som leverer isolasjon – vindsperre – kledning – dører og vinduer osv for å ha en best mulig kunnskap om hvordan kravene skal nås.

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356