VÅR NULLVISJON = Å LYKKES

Sammen for utvikling og suksess/ man klarer ikke å oppnå 100 % suksess ved å stå alene

  • Våre kunder skal oppleve oss som proaktive – nøyaktige – til å stole på
  • Våre ansatte skal oppleve oss som ansvarlige og krevende
  • Våre leverandører av varer og tjenester skal oppleve oss som krevende og ærlige
  • Samfunnet skal oppleve oss som ansvarlige

Vår nullvisjon er som følger:

  • Ingen skader
  • Ingen feil og mangler
  • Ingen uavklarte saker
  • Ingen tapsprosjekter

pdfHVORFOR_VELGE_ESG_PROSJEKT_AS.pdf

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356