Klimavegg - Yttervegg

Yttervegger skal fungere som klimaskjermer mot vær og vind, lyd og brann for å oppnå ønsket innemiljø og sikkerhet. Veggkonstruksjoner utføres oftest som rene bindingsverkvegger eller vegger med murblokker, teglforblendete konstruksjoner eller en kombinasjon av disse.

Prinsipiell oppbygging av yttervegger foruten bærekonstruksjon, består av kledning, luftespalte, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning.

I dag er klima en stor del av det nasjonale fokus og vår bransje er jo en stor aktør som kan klare å få ned utslippene. Klimavegg/ yttervegg er en definisjon på en vegg som har ett krav til klimautslipp

Kravene til yttervegger/ klimavegger er definert i TEK10 – forskriftene – U verdi beregningene.

 

For at disse kravene skal oppnås er det mange faktorer som vil være avgjørende.

ESG samarbeider tett med leverandører som leverer isolasjon – vindsperre – kledning – dører og vinduer osv for å ha en best mulig kunnskap om hvordan kravene skal nås.